Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na Vašem zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení Vašeho prohlížeče.
  

 

 

 

Háčkování s Vendulkou - Kontakt

 

 Potřebujete poradit?

Pište, ráda se vám budu věnovat.

 

Háčkování s Vendulkou - kontakt

 

E-mail: info@hackovanisvendulkou.cz 

Můžete také využít formulář

v pravé dolní části obrazovky.

 

 

 Návody zdarma

NOVINKY

arr3★ PF 2018 ★  Děkujeme Vám za podporu a přízeň v tomto roce. Do toho nového Vám přejeme, ať jste zdraví,...

» Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Milí nakupující, děkuji Vám za projevenou přízeň. V případě jakýkoliv dotazů, mne prosím, kontaktujte na tomto e-mailu: vendula.maderska@seznam.cz . Níže naleznete obchodní podmínky tohoto obchodu.

1. Všeobecná ustanovení

 • 1.1. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím -  Lukáš Maderský, Staňkova 10, Ostrava, 70030, identifikační číslo: 64645002, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, spisová značka S-SMO/320671/12/ŽU, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.hackovanisvendulkou.cz (dále jen prodávající). Kontaktní osoba: Mgr. Vendula Maderská.

2. Objednání zboží

 • 2.1. Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova a to jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, nastavené v uživatelském účtu kupujícího.

3. Potvrzení objednávky

 • 3.1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • 3.2. Závazným potvrzením objednávky je kupující srozuměn s celkovou cenou objednávky.
 • 3.3. Objednávka bude potvrzena max. do 24 hodin a kupující bude o ní informován e-mailovou poštou.
 • 3.4. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list bude zaslán elektronicky, na vyžádání i se zbožím.
 • 3.5. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • 3.6. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

4. Ceny zboží a způsob platby

 • 4.1. Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku zboží v době objednávky
 • 4.2. Kupující souhlasí s celkovou cenou okamžikem závazného potvrzení objednávky.
 • 4.3. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu převodem na účet.
 • 4.4. Č.ú. pro platbu do ČR: 2400311720/2010
 • 4.5. Č.ú. pro platbu na Slovensko: IBAN: CZ2320100000002400311720, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 • 4.6. Podklady pro platbu obdrží kupující elektronicky na faktuře.
 • 4.7. Prodejce nezasílá na dobírku
 • 4.8. Prodejce neúčtuje balné
 • 4.9. Platba bankovním převodem má být uhrazena do 14 dní od vystavení objednávky. Při nesplnění této podmínky bude zákazníkovi připomenuta povinnost uhrazení objednávky. Pokud se platba nepřipíše do násleujících 7 dní od odeslání upozornění, dojde ke stornování objednávky.
 • 4.10. V případě objednání hotového výrobku, bude tento zaslán na adresu uvedenou kupujícím, dle ceníku České pošty http://www.ceskaposta.cz/assets/nastroje/kompletni_cenik.pdf .
 • 4.11. Případné slevy nejdou kombinovat.

5. Dodání zboží

 • 5.1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.
 • 5.2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • 5.3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • 5.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 • 5.5. Digitální e-book /autorský popis bude zaslán kupujícímu vnitřní poštou Fleru max do 48 hodin od přijetí platby.
 • 5.6. O odeslání objednávky bude kupující informován elektronicky.

6. Odpovědnost za vady, záruka

 • 6.1. Digitální e-book: Z povahy objednávaného zboží nelze na toto zboží uplatnit nárok na vrácení peněz a zboží, protože jednou jakmile je e-book odeslán, nelze vrátit zpět. V případě, jakýchkoliv nejasností v návodu mne prosím kontaktujte, velice ráda Vám pomohu. V případě chyb v návodu nabídnu kompenzaci. Každý případ bude posuzován zvlášť.
 • 6.2. Hotové výrobky: Na prodávané zboží je poskytována záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 6 měsíců pro vztahy řídící se Obchodním zákoníkem a zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se Občanským zákoníkem. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
 • 6.3. Záruka se nevztahuje na: vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku nebo nesprávným skladováním.
 • 6.4. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí.
 • 6.5. Dle § 616 a násl. Občanského zákoníku, v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7. Postup při reklamaci

 • 7.1. Kupující je povinován o reklamaci informovat prodejce  telefonicky nebo e-mailem
 • 7.2. Kupující zašle zboží jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu majitele (viz.kontakt.údaje)
 • 7.3. Kupující je povinen do zásilky uvést důvod reklamace, správnou adresu a doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
 • 7.4. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží

8. Odstoupení od kupní smlouvy

 • 8.1. Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s Občanským zákoníkem (§ 53 a násl.) i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit.
 • 8.2. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním a to v originálním obalu. Zboží lze vrátit buď zasláním na adresu majitele e-obchodu (doporučenou zásilkou ne na dobírku), nebo osobním doručením po telefonické dohodě na tutéž adresu.
 • 8.3. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu. Ke zboží je nutno přiložit kopii faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Písemné odstoupení musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodejce hradí kupující, přičemž je kupující povinen uhradit i náklady spojené s původním zasláním zboží a to v účtované výši a to převodem na účet prodejce, vyplacením v hotovosti do rukou prodejce, případně jiným dohodnutým způsobem.

9. Autorské právo:

 • 9.1. Návrhy všech výrobků a fotografie umístěné na těchto stránkách http://www.hackovanisvendulkou.cz(pokud není uvedeno jinak) – jsou intelektuálním vlastnictvím Mgr. Venduly Maderské © Vendula Maderská 2011-2015, všechna práva vyhrazena a podléhají autorskému zákonu. V případě použití fotografií v tisku, periodiku, časopise, v internetovém časopise nebo zpravodajství (souhrnně editorial použití) požadujeme označení autorských práv přímo a odkaz na tyto stránkyhttp://www.hackovanisvendulkou.cz u fotografie nebo na obvyklém místě. Autorské návody, prodávané v tomto obchodě jsou určeny pouze pro osobní použití, distribuce a jakékoliv komerční využití je zakázáno. Děkujeme, že ctíte autorskou tvorbu a respektujete autorská práva.

10. Ochrana osobních údajů

 • 10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").
 • 10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
 • 10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • 10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • 10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • 10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
 • 10.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • 10.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

V Ostravě 31.12.2013

Kontaktní údaje prodávajícího, adresa pro doručení:

Lukáš Maderský
Staňkova 10
73000 Ostrava
IČ: 64645002

Nejsem plátce DPH.

 

Kontaktní a odpovědná osoba:

Mgr. Vendula Maderská, e-mail: vendula.maderska@seznam.cz

 

Děkujeme za Váš čas, věnovaný přečtení těchto obchodních podmínek.